Innehållet på denna webbplats är enbart i marknadsföringssyfte och är inte något erbjudande eller avtal mellan någon av parterna på något sätt. All information som finns på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, planritningar, framställningar, konstnärers intryck och specifikationer, är korrekta vid tidpunkten för produktionen men kan ändras utan att så meddelas i förväg.

Notera att de bilder som finns här är baserade på tekniska planritningar och är datorframställda konstnärliga framställningar av dessa planritningar. Även om största noggrannhet har vidtagits för att försäkra riktigheten av den information som presenteras på denna webbplats kan de slutgiltiga projektspecifikationerna samt utseende komma att ändras.

Alla som är intresserade av att erhålla uppdaterad information, specifikationer, bilder eller priser bör kontakta oss.

Om du har några frågor angående denna friskrivningsklausul kan du kontakta oss.